ozmotik parçalanma

ozmotik parçalanma İng. osmotic lysis

Seyreltik bir çözeltiye yerleştirilen hücrenin parçalanması.


ozmotik parçalanma için benzer kelimeler


ozmotik parçalanma, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
ozmotik parçalanma kelimesinin tersten yazılışı amnalaçrap kitomzo diziliminde gösterilir.