alyuvar ozmotik kırılganlığı

alyuvar ozmotik kırılganlığı İng. erythrocyte osmotic fragility

Alyuvar ozmotik direnci.


alyuvar ozmotik kırılganlığı için benzer kelimeler


alyuvar ozmotik kırılganlığı, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', ' ', 'o', 'z', 'm', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'g', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
alyuvar ozmotik kırılganlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılnaglırık kitomzo ravuyla diziliminde gösterilir.