deri kırılganlığı kusuru

deri kırılganlığı kusuru İng. dermatosparaxis

Dermatosparaksis.


deri kırılganlığı kusuru için benzer kelimeler


deri kırılganlığı kusuru, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'g', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', ' ', 'k', 'u', 's', 'u', 'r', 'u', şeklindedir.
deri kırılganlığı kusuru kelimesinin tersten yazılışı urusuk ığılnaglırık ired diziliminde gösterilir.