kimyasal ozmotik teori

kimyasal ozmotik teori İng. chemiosmotic theory

Solunum sırasında mitokondrilerin dış ve iç zarları arasında ATPaz bölgesinde H taşınması sırasında, konsantrasyon gradyentine karşı proton gradyent oluşarak serbest enerji gradyenti meydana getirildiğinin ileri sürüldüğü teori.


kimyasal ozmotik teori İng. chemiosmotic theory

Solunum sırasında mitokondrilerin iç zarının dış bölgesinde yüksek konsantrasyonda bulunan hidrojen protonlarının ATP sentetaz sistemi içinden mitokondri matriksine akarken meydana gelen serbest enerjiden ATP sentezlendiğinin ileri sürüldüğü teori.


kimyasal ozmotik teori için benzer kelimeler


kimyasal ozmotik teori, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'm', 'y', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'o', 'z', 'm', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 't', 'e', 'o', 'r', 'i', şeklindedir.
kimyasal ozmotik teori kelimesinin tersten yazılışı iroet kitomzo lasaymik diziliminde gösterilir.