alyuvar ozmotik direnci

alyuvar ozmotik direnci İng. erythrocyte osmotic fragility

Alyuvarların hipotonik sodyum klorür çözeltilerine karşı hemoliz olmaması için gösterdiği direnç, alyuvar ozmotik kırılganlığı. Hemolitik anemiler ve doğuştan hemolitik sarılıkta alyuvar dirençleri azalır.


alyuvar ozmotik direnci için benzer kelimeler


alyuvar ozmotik direnci, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', ' ', 'o', 'z', 'm', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'd', 'i', 'r', 'e', 'n', 'c', 'i', şeklindedir.
alyuvar ozmotik direnci kelimesinin tersten yazılışı icnerid kitomzo ravuyla diziliminde gösterilir.