kolloit ozmotik basınç

kolloit ozmotik basınç İng. colloid osmotic pressure

Yarı geçirgen bir zardan geçemeyen kolloit maddelerin (plazma proteinleri özellikle albumin) oluşturduğu basınç, onkotik basınç.


kolloit ozmotik basınç için benzer kelimeler


kolloit ozmotik basınç, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'l', 'l', 'o', 'i', 't', ' ', 'o', 'z', 'm', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'b', 'a', 's', 'ı', 'n', 'ç', şeklindedir.
kolloit ozmotik basınç kelimesinin tersten yazılışı çnısab kitomzo tiollok diziliminde gösterilir.