ozmotik basınç

ozmotik basınç İng. osmotic pressure

Düşük yoğunluktaki bir çözeltiden yüksek yoğunluktaki bir çözeltiye ozmozla su ya da diğer bir çözücünün girmesiyle meydana gelen basınç.


ozmotik basınç İng. osmotic pressure

Ozmoz olayını önlemek için derişik çözelti bölgesine uygulanması gereken en düşük basınç.


ozmotik basınç İng. osmotic pressure

Ozmoz sırasında zardan geçemeyen taneciklerin zara yaptıkları basınç.


ozmotik basınç İng. osmotic pressure

Yarı geçirgen bir zarla ayrılmış, bir tarafında su diğer tarafında herhangi bir çözelti bulunan bir kaptan oluşan sistemde, buhar basıncı yüksek suyun düşük olan tarafa olan söz konusu geçişi engellemek için uygulanan basınç.


ozmotik basınç için benzer kelimeler


ozmotik basınç, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'b', 'a', 's', 'ı', 'n', 'ç', şeklindedir.
ozmotik basınç kelimesinin tersten yazılışı çnısab kitomzo diziliminde gösterilir.