ozmotik değer

ozmotik değer İng. osmotic value

Belirli bir yoğunluğu olan herhangi bir eriyiğin saf su ile teması hâlinde saf suyu emebilmesi bakımından aktif olan değeri.


ozmotik değer İng. osmotic value

Belirli bir yoğunluğu olan herhangi bir eriyiğin saf suyla teması hâlinde saf suyu emebilmesi bakımından aktif olan değeri.


ozmotik değer için benzer kelimeler


ozmotik değer, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
ozmotik değer kelimesinin tersten yazılışı reğed kitomzo diziliminde gösterilir.