ozmotik

ozmotik İng. osmotic

Ozmozun doğasına katılan.


ozmotik için benzer kelimeler


ozmotik, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
ozmotik kelimesinin tersten yazılışı kitomzo diziliminde gösterilir.