alyuvar

alyuvar

a. (a'lyuvar) anat. Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit: Kanın her milimetreküpünde beş milyon kadar alyuvar bulunur.


alyuvar İng. red blood cells, erythrocyte

(Yun. erythros:kırmızı; kytos: hücre) Omurgalı hayvanların kanında bulunan, memelilerde yuvarlak ve çekirdeksiz, sadece lama ve devede diğer omurgalılarda olduğu gibi, oval ve çekirdekli olan, içindeki hemoglabinle oksijeni bağlayarak taşınmasını sağlayan kırmızı renkli kan hücresi. Kırmızı kan hücresi, eritrosit.


alyuvar Osm. küreyve-i hamra

(biyoloji)


alyuvar İng. erythrocyte, red blood cell-RBC

Genellikle yuvarlak ve çekirdeksiz, balık ve bazı canlılarda oval ve çekirdekli olan, yapısında oksijen bağlama yeteneğine sahip hemoglobini bulunduran kırmızı renkli kan hücresi, eritrosit, kırmızı kan hücresi.


alyuvar İng. red blood cells, erythrocyte, RBC

Omurgalı hayvanlarda kanın biçimli elemanlarının çoğunluğunu oluşturan, yandan bakıldığında içbükey disk biçiminde, üstten bakıldığında yuvarlak, ancak deve ve lamada oval olan, memelilerde çekirdeksiz olmasına karşın kanatlı, sürüngen, balık ve kurbağalarda çekirdekli olan, çapı hayvan türlerine göre 4-9 mikrometre arasında değişen, bileşimindeki hemoglobinle kana kırmızı rengi veren ve en önemli görevleri içerdiği hemoglobinle akciğerlerden dokulara oksijeni, dokulardan akciğerlere ise karbondioksiti taşıyan ve yüzeylerinde bulunan antijenlerle kan gruplarının belirlenmesini sağlayan kırmızı kan hücreleri, kırmızı kan küresi, alyuvar, RBC. İnsan ve bazı hayvan türlerinde alyuvar sayıları (x106 /mm3 olarak); insan (E): 5.4 (4.5-6.0), (K): 4.8 (4.0-5.5), at: 9.5 (6.5-12.5), sığır: 7.0 (5.0-10.0), koyun: 12 (8.0-16.0), keçi: 13 (8.0-18.0), köpek. 6.8 (5.5-8.5), kedi: 7.5 (5.0-10.0).


alyuvar İng. red blood cell

(karşılık: eritrosit), (Yun. erythros = kırmızı,Yun.kytos = boşluk) Omurgalı hayvanların kanında bulunan ve hemoglobin kapsayan al renkli kan gözesi.


alyuvar için benzer kelimeler


alyuvar, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', şeklindedir.
alyuvar kelimesinin tersten yazılışı ravuyla diziliminde gösterilir.