Islahat Fermanı

Islahat Fermanı

1856'da Sultan Abdülmecit'in çıkarmış olduğu yenilik buyrultusu.


Islahat Fermanı için benzer kelimeler


Islahat Fermanı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, I harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'I', 's', 'l', 'a', 'h', 'a', 't', ' ', 'F', 'e', 'r', 'm', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
Islahat Fermanı kelimesinin tersten yazılışı ınamreF tahalsI diziliminde gösterilir.