ıslatma açısı

ıslatma açısı İng. wetting angle

ıslatma açısı için benzer kelimeler


ıslatma açısı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'l', 'a', 't', 'm', 'a', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ıslatma açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça amtalsı diziliminde gösterilir.