yatağı ıslatma

yatağı ıslatma İng. bed-wetting, nocturnal enuresis

Türlü ruhsal ya da eğitsel nedenlerle, uykuda istençsiz olarak yatağı ıslatma.


yatağı ıslatma için benzer kelimeler


yatağı ıslatma, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 't', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'ı', 's', 'l', 'a', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
yatağı ıslatma kelimesinin tersten yazılışı amtalsı ığatay diziliminde gösterilir.