istek kipinin hikâyesi

istek kipinin hikâyesi

-A ve -SA ekleriyle karşılanan ve gerçekleşmesi "istek" biçiminde tasarlanan bir oluş ve kılışın geçmiş zamana aktarılarak anlatılması. Ek ayrılığına göre -A-y-dI ve -sA idi, -sA-y-dI olmak üzere iki türü vardır: bak-a-y-dım, bak-a-y-dın, bak-a-y-dı, bak-sa-y-dık, bak-sa-y-dınız, bak-sa-y-dılar gibi. || Dün bir aralık gazete okuyayım, dedim. Demez olaydım. (A. Rasim, Gülüp Ağladıklarım, s. 206). || Gelip de bir bulunaydın geçenki vaz'ında / Kalırdı parmağın, Allah bilir ki ağzında (M. A. Ersoy, Safahat, s. 209). Haber salaydık, gidip alıp geleydik vara yolsuz düşeydik! (K. Tahir, Devlet Ana, s. 163). — Keşke buralarda vazife almış olsaydım, demiş idi (F. R. Atay, Zeytindağı, s. 90). Ah ne güç işti bu… Şöyle bir siper alacağı bir yer bulsaydı (A. H. Tanpınar, Abdullah Efendi'nin Rüyaları, s. 62) Şimdi mutlak peşimizdedir. Keşke bunu yapmasaydık, dedi (Y. Kemal, İnce Memed, s. 218) vb.


istek kipinin hikâyesi için benzer kelimeler


istek kipinin hikâyesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'k', ' ', 'k', 'i', 'p', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'h', 'i', 'k', 'â', 'y', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
istek kipinin hikâyesi kelimesinin tersten yazılışı iseyâkih ninipik ketsi diziliminde gösterilir.