istem çizelgesi

istem çizelgesi İng. demand schedule

Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, söz konusu maldan piyasada satın alınmak istenen fiyat-miktar bileşimlerini gösteren çizelge.


istem çizelgesi için benzer kelimeler


istem çizelgesi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'm', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
istem çizelgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleziç metsi diziliminde gösterilir.