istenç yitimi

istenç yitimi

a. ruh b. İrade yitimi.


istenç yitimi İng. abulia

Karar verme, dikkat, devinme gibi zihin ve beden etkinliğiyle ilişkili işleri yapamamak biçiminde kendini gösteren ve sinir yorgunluğu sonucu ortaya çıkan durum.


istenç yitimi İng. aboulia

Duraksama, çatışma özellikleri gösteren anlıksal bir durum.


istenç yitimi için benzer kelimeler


istenç yitimi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'n', 'ç', ' ', 'y', 'i', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
istenç yitimi kelimesinin tersten yazılışı imitiy çnetsi diziliminde gösterilir.