istisna

istisna Ar. isti²n¥¢

a. (istisna:) 1. Bir kimse veya bir şeyi benzerlerinden ayrı tutma. 2. Genelden ayrı, kural dışı olma, ayrıklık. 3. Ayrı tutulan kimse veya şey.


istisna

bk. vergi istisnası


istisnâ

ayrık tutma (bk. müstesnâ).


istisna için benzer kelimeler


istisna, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'i', 's', 'n', 'a', şeklindedir.
istisna kelimesinin tersten yazılışı ansitsi diziliminde gösterilir.