İstisnâ` akdi

İstisnâ` akdi

yapıt (eser) sözleşmesi (Werkvertrag).


İstisnâ` akdi için benzer kelimeler


İstisnâ` akdi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 's', 't', 'i', 's', 'n', 'â', '`', ' ', 'a', 'k', 'd', 'i', şeklindedir.
İstisnâ` akdi kelimesinin tersten yazılışı idka `ânsitsİ diziliminde gösterilir.