iş akdi

iş akdi

a. huk. İş sözleşmesi.


iş akdi

iş sözleşmesi.


iş akdi

bk. iş sözleşmesi


iş akdi için benzer kelimeler


iş akdi, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', ' ', 'a', 'k', 'd', 'i', şeklindedir.
iş akdi kelimesinin tersten yazılışı idka şi diziliminde gösterilir.