kayd-ı hayât ile îrâd akdi

kayd-ı hayât ile îrâd akdi

sağlığınca gelir sözleşmesi.


kayd-ı hayât ile îrâd akdi için benzer kelimeler


kayd-ı hayât ile îrâd akdi, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'd', '-', 'ı', ' ', 'h', 'a', 'y', 'â', 't', ' ', 'i', 'l', 'e', ' ', 'î', 'r', 'â', 'd', ' ', 'a', 'k', 'd', 'i', şeklindedir.
kayd-ı hayât ile îrâd akdi kelimesinin tersten yazılışı idka dârî eli tâyah ı-dyak diziliminde gösterilir.