akdi haklar

akdi haklar İng. contractual rights Fr. droits conventionals

akdi haklar için benzer kelimeler


akdi haklar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'd', 'i', ' ', 'h', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
akdi haklar kelimesinin tersten yazılışı ralkah idka diziliminde gösterilir.