hizmet akdi

hizmet akdi

a. huk. İş sözleşmesi.


hizmet akdi

bk. iş sözleşmesi


hizmet akdi için benzer kelimeler


hizmet akdi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'z', 'm', 'e', 't', ' ', 'a', 'k', 'd', 'i', şeklindedir.
hizmet akdi kelimesinin tersten yazılışı idka temzih diziliminde gösterilir.