akdî

akdî

sözleşimsel, sözleşmeli.


akdî için benzer kelimeler


akdî, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'd', 'î', şeklindedir.
akdî kelimesinin tersten yazılışı îdka diziliminde gösterilir.