ızgara tarama

ızgara tarama İng. raster scan

ızgara tarama için benzer kelimeler


ızgara tarama, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'z', 'g', 'a', 'r', 'a', ' ', 't', 'a', 'r', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
ızgara tarama kelimesinin tersten yazılışı amarat aragzı diziliminde gösterilir.