dilimli ızgara

dilimli ızgara İng. spill shield, louvre

Belirli bakış açıları için lambayı gözden gizlemeye yarayan, saydamsız ya da yarı saydam paletlerden yapılmış koruyucu.


dilimli ızgara için benzer kelimeler


dilimli ızgara, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'ı', 'z', 'g', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
dilimli ızgara kelimesinin tersten yazılışı aragzı ilmilid diziliminde gösterilir.