izlence denetim sayacı

izlence denetim sayacı İng. program counter, control counter

Uygulanacak bir sonraki komuta ilişkin adresi saklamaya adanmış bir yazmaç.


izlence denetim sayacı için benzer kelimeler


izlence denetim sayacı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'c', 'e', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 's', 'a', 'y', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
izlence denetim sayacı kelimesinin tersten yazılışı ıcayas mitened ecnelzi diziliminde gösterilir.