kab kacağ

kab kacağ

Tencere, tava vb. mutfak eşyası.


kab kacağ için benzer kelimeler


kab kacağ, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'b', ' ', 'k', 'a', 'c', 'a', 'ğ', şeklindedir.
kab kacağ kelimesinin tersten yazılışı ğacak bak diziliminde gösterilir.