kabise

kabise

Su kovaları takılmaya yarayan ağaç omuzluk.


kabise, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'b', 'i', 's', 'e', şeklindedir.
kabise kelimesinin tersten yazılışı esibak diziliminde gösterilir.