kabukçul-görümcül (teller)

kabukçul-görümcül (teller) Fr. Cortico-optiques (fibres)

kabukçul-görümcül (teller) için benzer kelimeler


kabukçul-görümcül (teller), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'b', 'u', 'k', 'ç', 'u', 'l', '-', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'm', 'c', 'ü', 'l', ' ', '(', 't', 'e', 'l', 'l', 'e', 'r', ')', şeklindedir.
kabukçul-görümcül (teller) kelimesinin tersten yazılışı )rellet( lücmürög-luçkubak diziliminde gösterilir.