kaçkın

kaçkın

a. 1. Bir yerden veya bir işten kaçmış kimse: “Doktor kaçkını nice manyaklar içinde, narsist kompleksine müptela olanlar sandığınızdan çoktur.” -H. Taner. 2. İnsanlardan uzak duran, insan içine çıkmak istemeyen kimse.


kaçkın

bk. kaçgun


kaçkın için benzer kelimeler


kaçkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'ç', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
kaçkın kelimesinin tersten yazılışı nıkçak diziliminde gösterilir.