kadife devrim

kadife devrim

a. Renkli devrim.


kadife devrim için benzer kelimeler


kadife devrim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'd', 'i', 'f', 'e', ' ', 'd', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
kadife devrim kelimesinin tersten yazılışı mirved efidak diziliminde gösterilir.