kadifeli

kadifeli Fr. Velouté

kadifeli için benzer kelimeler


kadifeli, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'd', 'i', 'f', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
kadifeli kelimesinin tersten yazılışı ilefidak diziliminde gösterilir.