kafes devresi

kafes devresi Fr. circuit de la grille

(fizik)


kafes devresi için benzer kelimeler


kafes devresi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'f', 'e', 's', ' ', 'd', 'e', 'v', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kafes devresi kelimesinin tersten yazılışı iserved sefak diziliminde gösterilir.