kahverengi setter

kahverengi setter İng. Irish Setter

İrlanda setteri.


kahverengi setter için benzer kelimeler


kahverengi setter, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'h', 'v', 'e', 'r', 'e', 'n', 'g', 'i', ' ', 's', 'e', 't', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
kahverengi setter kelimesinin tersten yazılışı rettes ignerevhak diziliminde gösterilir.