kakaçlanmak

kakaçlanmak

Soğuktan donup kaskatı olmak.


kakaçlanmak

Bitki kurumaya yüz tutmak.


kakaçlanmak

1. Bitki kuruyarak sertleşmek. 2. Donan nesne sertleşmek.


kakaçlanmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'k', 'a', 'ç', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kakaçlanmak kelimesinin tersten yazılışı kamnalçakak diziliminde gösterilir.