kakkın

kakkın

Birbirine paralel, simetrik olan şeylerin dengesiz duruşu: Masanın ayakları kakkın duruyor.


kakkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'k', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
kakkın kelimesinin tersten yazılışı nıkkak diziliminde gösterilir.