Kalvar film

Kalvar film İng. Kalvar film, Kalvar motion picture film

Sinema Kalvar işleminde kullanılan, saydam polyester tabana sürülmüş polimer katından oluşan film çeşidi.


Kalvar film için benzer kelimeler


Kalvar film, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, K harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'K', 'a', 'l', 'v', 'a', 'r', ' ', 'f', 'i', 'l', 'm', şeklindedir.
Kalvar film kelimesinin tersten yazılışı mlif ravlaK diziliminde gösterilir.