kan çeker

kan çeker Fr. Scarificateur

kan çeker için benzer kelimeler


kan çeker, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'e', 'r', şeklindedir.
kan çeker kelimesinin tersten yazılışı rekeç nak diziliminde gösterilir.