kanara

kanara Ar. ®inn¥re

a. (kana'ra) esk. Kesimevi, mezbaha.


kanara Fr. Boucherie
kanara

1. Doymak bilmeyen, obur (insan ya da hayvan). 2. Başıboş ve obur köpek.


kanara

1. Hayvan satılan ve kesilen yer, mezbaha. 2. Et çengeli,


kanara

Kayalık, dik yamaç.


kanara

Obur (köpek vb. hayvan için).


kanara

Hayvan kesilen yer, mezbaha.


kanara

1. Mezbaha. 2. Üç çatallı kasap çengeli


kanara, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
kanara kelimesinin tersten yazılışı aranak diziliminde gösterilir.