kanarya sarısı

kanarya sarısı Alm. Zitronengelb

(Resim) Açık sarı; limon sarısı rengi.


kanarya sarısı İng. canary yellow

Auramine O.


kanarya sarısı için benzer kelimeler


kanarya sarısı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'a', 'r', 'y', 'a', ' ', 's', 'a', 'r', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kanarya sarısı kelimesinin tersten yazılışı ısıras ayranak diziliminde gösterilir.