kanatlı-deniz atıgiller

kanatlı-deniz atıgiller İng. pegasuses

(Pegasidae), (Yun. pegasos = kanatlı deniz atı) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının geri-kemikli-omuzlular (Catosteomi) alt-takımına giren bir familyası. Göğüs yüzgeçleri kanat biçimini almıştır. Vücutları yassıdır. Başları boru gibi uzamıştır. Kanatlı deniz atı (Pegasus volans) türü iyi bilinir.


kanatlı-deniz atıgiller için benzer kelimeler


kanatlı-deniz atıgiller, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'a', 't', 'l', 'ı', '-', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'a', 't', 'ı', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
kanatlı-deniz atıgiller kelimesinin tersten yazılışı relligıta zined-ıltanak diziliminde gösterilir.