kandan korkma

kandan korkma Fr. Hémotophobie, hémophobie

kandan korkma için benzer kelimeler


kandan korkma, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'd', 'a', 'n', ' ', 'k', 'o', 'r', 'k', 'm', 'a', şeklindedir.
kandan korkma kelimesinin tersten yazılışı amkrok nadnak diziliminde gösterilir.