kandela

kandela İt. candela

a. (l ince okunur) fiz. Mum.


kandela İng. Candela

Işık yeğinliği birimi. Kandelanın büyüklüğü öyledir ki, platinin katılaşma sıcaklığındaki bir tam ışıyıcının ışıklılığı santimetre karede 60 kandeladır.


kandela İng. candela

Aydınlatma şiddetinin (SI) birimidir. 101325 Newton/m2 basınç altında platinin donma sıcaklığında siyah cismin 1/600000 m2 sinin yüzeyine dik olan şiddet diye tanımlanmış bir aydınlanma birimi.


kandela, cd İng. candela, cd

Sinema/TV. SI birimlerinde ışık yeğinliği birimi (Yüzölçümü 1 / 600.000 m2 olan bir kara cismin, 101. 325 Nm-2 basınçta platinin ergime noktasında yatay doğrultudaki ışık yeğinliğine eşittir).


kandela için benzer kelimeler


kandela, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'd', 'e', 'l', 'a', şeklindedir.
kandela kelimesinin tersten yazılışı alednak diziliminde gösterilir.