kandillihalı

kandillihalı

Göbek motifi kandili stilize eden halı. (Taşpınar *Aksaray -Niğde)


kandillihalı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'd', 'i', 'l', 'l', 'i', 'h', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
kandillihalı kelimesinin tersten yazılışı ılahillidnak diziliminde gösterilir.