kandız kökü

kandız kökü Fr. Hémochromogène, hematine réduite

kandız kökü için benzer kelimeler


kandız kökü, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'z', ' ', 'k', 'ö', 'k', 'ü', şeklindedir.
kandız kökü kelimesinin tersten yazılışı ükök zıdnak diziliminde gösterilir.