kangallı

kangallı Fr. Annelé
Kangallı

Tunceli ili, Kırmızıköprü bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


kangallı için benzer kelimeler


kangallı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'g', 'a', 'l', 'l', 'ı', şeklindedir.
kangallı kelimesinin tersten yazılışı ıllagnak diziliminde gösterilir.