kauda ekuina sendromu

kauda ekuina sendromu İng. cauda equine syndrome

Köpeklerde sakrum bölgesinde omurilik veya bu bölgeden çıkan sinir köklerinin görev bozukluğu sonucu oluşan ve hareketi, idrar ve dışkı yapma, arka bacaklarla ilgili duyuları kontrol eden sinirlerdeki lezyonlara bağlı olarak bu sistemlerde bozukluk oluşturan bir sendrom.


kauda ekuina sendromu için benzer kelimeler


kauda ekuina sendromu, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'u', 'd', 'a', ' ', 'e', 'k', 'u', 'i', 'n', 'a', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', 'u', şeklindedir.
kauda ekuina sendromu kelimesinin tersten yazılışı umordnes aniuke aduak diziliminde gösterilir.