kazık kadar

kazık kadar

tkz. kocaman (kimse).


kazık kadar için benzer kelimeler


kazık kadar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'z', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'a', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
kazık kadar kelimesinin tersten yazılışı radak kızak diziliminde gösterilir.