Kazıklı temelatımı

Kazıklı temelatımı Alm. Pfahlgründung

Kazıklı temelatımı için benzer kelimeler


Kazıklı temelatımı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, K harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'K', 'a', 'z', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 't', 'e', 'm', 'e', 'l', 'a', 't', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
Kazıklı temelatımı kelimesinin tersten yazılışı ımıtalemet ılkızaK diziliminde gösterilir.