Derin temelatımı

Derin temelatımı İng. Tiefgründung

Derin temelatımı için benzer kelimeler


Derin temelatımı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 't', 'e', 'm', 'e', 'l', 'a', 't', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
Derin temelatımı kelimesinin tersten yazılışı ımıtalemet nireD diziliminde gösterilir.